Vragen of reserveren? (010) - 422 00 11

>>organiseren

Tips & Tricks voor het organiseren van een evenement

Wanneer u een evenement organiseert, wilt u natuurlijk een hoge opkomst van de deelnemers. De datum en tijdstip
maar ook de periode, de duur en het programma van het evenement is medebepalend voor het succes er van.

Hieronder een aantal tips en tricks om uw evenement te laten slagen:

Welke dagen

Dinsdag, woensdag en donderdag lenen zich het best voor een zakelijk evenement. Houdt er wel rekening mee dat
veel mensen met kinderen op woensdag niet of minder werken.

Tijdstip

Vermijd de spitstijden en start bijvoorbeeld rond 10.30 uur of s’avonds na de avondspits. Communiceer een vanaf tijd
en verwacht niet dat iedereen exact tegelijk arriveert.

Periode

Sommige periodes lenen zich minder goed voor evenementen. Denk aan de winter (gladheid, mist), vakantieperioden en dagen waarop sportevenementen (EK, Olympische Spelen) plaatsvinden.

Programma

Zorg voor een goede opbouw van het programma van ‘saai’ naar spannend. En zorg voor voldoende ‘dalen’ en rustpunten. De kunst is ook de juiste mix te vinden van informatie en ontspanning.

Draaiboek

Maak eerst een lijst met alle programmaonderdelen. Bedenk dan hoeveel tijd elk onderdeel kost. Zorg dat u altijd een pauze kunt inkorten als het programma uitloopt, om de rest volgens schema te laten verlopen.