Vragen of reserveren? (010) - 422 00 11

>>Nazomeren met de focus op het 4e kwartaal!

Nazomeren met de focus op het 4e kwartaal!

Terug naar het overzicht
Nazomeren met de focus op het 4e kwartaal!

Nazomeren...

Vindt u het ook zo belangrijk dat uw medewerkers na de vakantie weer gefocust zijn op het laatste kwartaal van het jaar? 

Geeft u ze dan even de mogelijkheid om met elkaar bij te kletsen over de afgelopen zomer. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een bijeenkomst te organiseren met aansluitend een bbq of borrel. Een bijeenkomst geeft de mogelijkheid om terug te blikken op de eerste kwartalen en vooruit te kijken naar de toekomst.. 

Hoe motiveer je je personeel voor het laatste kwartaal? 

Door je doelen helder te communiceren. maar ook wat de consequenties zijn als ze niet gehaald worden.  Stel realistische doelen. Geef complimenten, benoem en vier sucessen en moedig aan. Geef aandacht en vertrouwen. Stimuleer creativiteit en ontplooiing, zorg goed voor de werkomstandigheden en geef vooral zelf het goede voorbeeld. 

1. Stel realistische doelen

Niets werkt zo demotiverend als doelen die niet gehaald kunnen worden. Dat je constant aan het werk bent zonder dat het afkomt. Zadel uw personeel dus niet op met ladingen werk, maar stel realistische doelen. Ligt er toch veel werk, hak het dan in stukjes met subdoelen die te overzien zijn. 

2. Geef vertrouwen

De meeste werknemers vinden het prettig om zelfstandig te kunnen werken en dingen op hun eigen manier uit te vinden. Durf ze dit vertrouwen te geven. met realischtische doelen en periodieke evaluaties kunt u prima in de gaten houden of het werk volgens plannning verloopt. 

3. Geef complimenten 

Het blijkt dat mensen gelukkiger in hun werk zijn als hun bijdrage gezien wordt en gewaardeerd. Geef daarom regelmatig complimentjes. Een echt compliment houdt in dat u weet waar iemand mee bezig is en dt u beslangstelling toont voor haar of zijn werk. Focus niet alleen op het eindresultaat, maar geef ook schouderklopjes tijdens het proces. 

4. Betrek medewerkers bij beslissingen

Probeer uw medewerkers zoveel mogelijk te betrekken bij beslissingen die genomen moeten worden en de plannen die worden gemaakt. Zo maakt u ze meer betrokken bij het beleid en zullen ze zich meer willen inspannen om de doelen te bereiken. 

5. Communicceer

Niet bij alle bedrijfsbeslissingen kunnen medewerkers worden betrokken. Zorg er in elk geval wel voor dat medewerkers goed en tijdig op de hoogte worden gesteld. Daarmee geeft u hun het gevoel dat ze onderdeel zijn van het bedrijf in plaats van een buitenstaander die alleen maar uitvoerd.

6. Stimuleer creativiteit en ontplooiing  

De mens is van nature leergierig en wil niet altijd hetzelfde kunstje doen. Geef mensen de ruimte om zich te kunnen ontplooiien en stimuleer hun creativiteit. Dat kan binnen de huidige functie door ze bijvoorbeeld projecten op te laten zetten die ze zelf geinitieerd hebben. Of door ze door te laten groeien naar andere rollen. 

7. Zorg voor goede werkomstandigheden. 

Medewerkers laten werken met krakkemikkige computers en achterhaalde software zorgt niet alleen voor frustratie, het geeft ze ook het gevoel dat ze niet voor volwaardig worden gezien. Regel dus goed materiaal. Kijk ook naar de afdeling: het is modern en overzichtelijk om iedereen op een grote zaal te zetten, maar sommige medewerkers werken beter in een kleinere setting. 

8. Vier de successen 

Een hoger salaris is geen goede motivator , maar kleine extraatjes zijn dat wel. Geef een feestje/borrel/bbq als een bepaald project succesvol is afgerond of een bonus bij het halen van bepaalde targets. Laat ook eens een medewerker eerder naar huis gaan als u weet dat hij/zij zijn werk goed doet. Doe daar niet te moeilijk over. 

9. Benader elke werknemer anders

Uiteindelijk is er geen one-size-fits-all manier van motiveren, omdat elke medewerker weer anders is. De een wil juist wat meer losgelaten worden, terwijl de ander wat meer stimulans nodig heeft. Kijk dus ook naar de persoon achter de medewerker en pas uw manier van motiveren en leiding geven daarop aan. 

10. Geef het goede voorbeeld

U kunt iedereen nog zoveel complimenteren, ontplooiingsruimte en bonussen geven, als u zelf als manager of directeur de kantjes ervan af loopt zal uw personeel sneller gedemotiveerd raken. Hoe kunt u van ze verwachten om af en toe over te werken, als u zelf altijd op tijd naar huis gaat? 

 

10 % last minute korting voor de gehele maand september! 

Lommerrijk is de plek aan het water voor uw nazomer evenement.

Informeer naar de mogelijkheden per  telefoon 010-4220011. Of stuur een mail naar info@lommerrijk.nl 

Heeft u geen tijd...dan kunnen wij ook bij u langs komen.

Stuur een mail naar sales@lommerrijk.nl met een verzoek om een afspraak voor onze last minute zomeractie en ik kom bij  u langs.