Vragen of reserveren? (010) - 422 00 11

>UVH

Uniforme Voorwaarden Horeca

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) gedeponeerd bij de Arrondissements Rechtbank te ’s-Gravenhage. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Download de Uniforme Voorwaarden Horeca